LED POSTER HOLDER na inox sajlama

LED POSTER HOLDER
Dostupni u formatu:
- A4 okomito i vodoravno
- A3 okomito i voodravno
- A2 vodoravno
- A1 vodoravno
distanceri
kablovski
sustavi
za napinjanje
led poster holder distanceri
kablovski
sustavi
za napinjanje
LED POSTER HOLDER

led poster holder led poster holder led poster holder

Sustavi za napinjanje u djelovima


kablovski sustavi za napinjanje --STROPNO/PODNI KIT
--- 18,5mm fi stropno učvršćivanje
--- 4m inox sajla fi 1,55mm
--- podno sidrište sa tuljcem
--- šarafi i ključ za montažu
--- Šifra: C1100
kablovski sustavi za napinjanje --STROPNI/UTEG KIT
--- 18,5mm fi stropno učvršćivanje
--- 4m inox sajla fi 1,55mm
--- uteg L - 140mm
--- Završna obrada: SILVER
--- Šifra: C1106
kablovski sustavi za napinjanje --ZIDNI KIT
--- Pločica / 34,5 mm
--- Zglobni fixer zidni / 18,5 mm
--- 4 m inox sajla
--- Donji zglobni fixer za zid sa tuljcem
--- svi potrebni vijci i ključevi
--- Šifra: C1102


C1205
3mm UNI

C1206
3mm DUO

C1201
6mm UNI

C1203
6mm DUO

C1202
6mm "E"

C1204
10mm DUO

C1401
10mm G/D

C1403
Kukica

C1408
Dvije kukice

C1701
Španer

C1505
Sajla 25m


Neki od primjera uporabe sustava napinjanja na inox sajlamaDistanceri za plexiglass table


1317
Zidni
2-10mm

2022
Zidni
2-12mm

2529
Zidni
6-20mm

2015
Zidni
8mm plexi
distanceri
za plexi

Primjeri uporabe sustava inox sajli za izradu polica