T3 AIRFRAME EXPO SUSTAVI

T3AIRFRAME EXPO SUSTAV je svjetski lider u ponudi kvalitetnih prijenosnih i modularnih struktura. Naš T3 Modularni sustav se koristi za izgradnju dinamičkih struktura i sajamskih štandova, grafičke prikaze i signalizaciju, konferencije evente i za aranžiranje pokretnih ili nepokrenih maloprodajnih mjesta. Preuzmite brošuru...

  • svjetleće reklame
  • svjetleće reklame
  • svjetleće reklame
Signum IKS d.o.o. • Rafaela Levakovića 12 • 10373 Ivanja Reka • Zagreb • Hrvatska
Copyright © 2012